Χρωματολόγιο

Δύο πλαϊνά σταθερά με κιγκλίδωμα

Πόρτα εισόδου με ηλεκτρομηχανική κλειδαριά και δύο πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κιγκλίδωμα

Φεγγίτης & δύο πλαϊνά σταθερά με κιγκλίδωμα

Πόρτα εισόδου με φεγγίτη και δύο πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κιγλίδωμα

Ένα πλαϊνό σταθερό με inox κιγκλίδωμα

Πόρτα εισόδου με ένα πλαϊνό σταθερό με οριζόντιο inox κιγκλίδωμα

Δύο πλαϊνά σταθερά & φεγγίτης

Πόρτα εισόδου με δύο πλαϊνά σταθερά και φεγγίτη

Δύο πλαϊνά σταθερά επενδυμένα

Πόρτα εισόδου με δύο πλαϊνά επενδυμένα

Δύο πλαϊνά σταθερά

Πόρτα εισόδου με δύο πλαϊνά σταθερά

Φεγγίτης & δύο πλαϊνά σταθερά με κιγκλίδωμα

Πόρτα εισόδου με φεγγίτη και δύο πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κιγκλίδωμα 

Ένα πλαϊνό σταθερό

Πόρτα εισόδου με ένα πλαϊνό σταθερό