Πιστοποιήσεις

Η ΚΕΤΕ ΑΕ επενδύει διαρκώς στην αξιολόγηση & δοκιμή των προϊόντων της σε συνεργασία με διάφορα διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδος και του εξωτερικούς. Παρακάτω σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών

Αντιδιάρρηξη κλάση 3

Πιστοιποίηση για αντιδιάρρηξη κλάσης 3 από το γερμανικό ινστιτούτο Rosenheim

ISO 9001

πιστοποίηση συστημάτων διαχείρησης ποιότητας

Πόρτα Ασφαλείας Ανοιγόμενη

Πιστοποίηση για αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση

Πόρτα πυρασφαλείας μονόφυλλη REI120

πιστοποίηση μονόφυλλης μεταλλικής πόρτας πυρασφαλείας 120 λεπτών

Πόρτα πυρασφαλείας δίφυλλη REI120

πιστοποίηση δίφυλλης μεταλλικής πόρτας πυρασφάλειας 120 λεπτών

Δείκτης Ηχομείωσης με πετροβάμβακα

Δείκτης ηχομείωσης σε πόρτα ασφαλείας με μόνωση.

Δείκτης Ηχομείωσης χωρίς πετροβάμβακα

Δείκτης ηχομείωσης σε πόρτα ασφαλείας χωρίς μόνωση

Θερμομόνωση με πετροβάμβακα

πιστοποίηση θερμικής αγωγιμότητας με πετροβάμβακα

Θερμομόνωση χωρίς πετροβάμβακα

Πιστοποίηση θερμικής αγωγιμότητας χωρίς πετροβάμβακα

Ασφαλείας - Πυρασφαλείας 90/120 REI

Πιστοποίηση για πυράντοχη πόρτα ασφαλείας 90/120 λεπτών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ-1634-1

Πόρτα πυρασφαλείας μονόφυλλη REI60

πιστοποίηση μονόφυλλης μεταλλικής πόρτας πυρασφαλείας 60 λεπτών

Πόρτα πυρασφαλείας δίφυλλη REI60

πιστοποίηση δίφυλλης μεταλλικής πόρτας πυρασφάλειας 60 λεπτών

CE σήμανση

Οι πόρτες ασφαλείας φέρουν CE σήμανση

Πολιτική Ποιότητας

Η ΚΕΤΕ ΑΕ δεσμεύετε για την ποιότητα των προϊόντων της.