ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ


Η ΚΕΤΕ ΑΕ επενδύει διαρκώς στην αξιολόγηση & δοκιμή των προϊόντων της σε συνεργασία με διάφορα διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδος & του εξωτερικού.