Δύο πλαϊνά σταθερά με κιγκλίδωμα

Ειδικές κατασκευές


Στην ΚΕΤΕ Α.Ε. παράγουμε πόρτες για να ασφαλίσουμε το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή, την οικογένεια.